Shopping cart

close
 • No products in the cart.

Return To Shop

 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.500.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.700.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.700.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.800.000 
 • Máy lọc nước BMM-09

  Thông số kỹ thuật

  Model: Máy lọc nước thế hệ mới BMM – 09

  Số cấp lọc  : 09 cấp lọc

  Ưu điểm vượt trội : Lọc sạch tuyệt đối Asen < Thạch tín > gây ung thư , chức năng tạo khoáng chất  thông qua các lõi lọc 6 .7

  Công nghệ in tráng gương 3D sang trọng  theo công nghệ Thái có đủ các loại màu sắc tôn lên vẻ đẹp trong ngôi nhà.

  Kích thước : Dài 432 mm x Rộng 333 mm x  941mm

  Công suất tiêu thụ 24W :   Dùng  01 tháng hết 02 số điện

  Điện áp vào : 220V/50Hz

  Điện áp ra :Hạ áp bởi Adapter còn 24DVC / 1200MA

  Màng lọc RO công nghệ USA tiêu chuẩn quốc tế

  Công suất lọc: 15lit -17 lit/ giờ

  Sử dụng bơm  hút đẩy sâu

  Trọng Lượng : 22kg

  Chế độ làm việc hoàn toàn tự động : Tự dừng máy khi lọc đầy bình chứa, tự động dừng máy khi mất nước đầu vào, tự động xả nước thải trong quá trình làm việc.

  Chức năng : Lọc nước sinh hoạt , nước uống trực tiếp trong  gia đình , trường học , công sở , cơ quan xí nghiệp …….

  5.900.000 

Showing 1–14 of 18 items